Srážkoměry - Uhersko

Dolní Roveň

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě obce Dolní Roveň) je umístěno na budově OÚ č. p. 1, v k. ú. Dolní Roveň, st. p. 222 tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí.

Holice

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě města Holice) je umístěno na budově bytového domu č. p. 61 na ulici Bratří Čapků patřící městu Holice tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. 

Hrochův Týnec (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice (ve správě ČHMÚ) se nachází na zahradě mimo intravilán města v nadmořské výšce 241 m.

Chroustovice

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě městyse Chroustovice) je umístěno na střeše hasičské zbrojnice v Chroustovicích (bez č. p., st. p. 317).

Vysoké Mýto

Srážkoměrná stanice (ve správě Povodí Labe, státní podnik) je umístěna u ul. Vraclavská. Kromě srážek měří stanice i teplotu vzduchu.

Zámrsk

Srážkoměrná stanice (ve správě obce Zámrsk) je umístěna na budově OÚ (č. p. 95).