Srážkoměry - Uhersko

Dolní Roveň

Varovné srážkoměrné čidlo je instalováno na budově obecního úřadu, k. ú. Dolní Roveň st. p. 222 tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí.

Holice

Varovné srážkoměrné čidlo je instalováno na budově bytového domu č.p. 61 patřícímu městu Holice tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1m nad zemí. Provozovatelem stanice je Město Holice.

Zámrsk

Srážkoměrné čidlo ve správě obce Zámrsk je umístěno na budově obecního úřadu.