Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Uhersko a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ředitel závodu: Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 415 746, 602 458 518, e-mail: michalovich@pla.cz

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 420

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Loučná 10100037 1-03-02-068, 1-03-02-069, 1-03-02-070
bezejmenný tok 10172749 1-03-02-068

 

  •  Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10172762 1-03-02-070
náhon Uhersko 10172744 1-03-02-068
bezejmenný tok 10172738 1-03-02-068
bezejmenný tok 10172745 1-03-02-068
bezejmenný tok 10172747 1-03-02-068
bezejmenný tok 10172751 1-03-02-068
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.006070.00677
end _require9.0E-50.00685
starting _initRouter1.0E-50.00687
finishing _initRouter0.065270.07213
starting init0.004570.07671
finishing init0.05720.13391
starting postDispatch0.045910.17983
finishing postDispatch0.393480.5733
finish1.0E-50.57332