Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Loučná
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-066, 1-03-02-068, 1-03-02-069, 1-03-02-070
ID toku: 10100037

 

Vodní tok Městecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-069, 1-03-02-070
ID toku: 10172757

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-070
ID toku: 10172762

 

  •  Vodní toky ve správě HOZ a ostatní

                ID: 10172762

                ID: 10172745

                ID:  10172752