Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Uhersko a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ředitel závodu: Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 415 746, 602 458 518, e-mail: michalovich@pla.cz

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 420
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Název vodního toku IDVT ČHP
Loučná 10100037 1-03-02-0660-0-00, 1-03-02-0680-0-00, 1-03-02-0700-0-00
bezejmenný tok 10172749 1-03-02-0680-0-00

 

  •  Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10172762 1-03-02-0700-0-00
náhon Uhersko 10172744 1-03-02-0680-0-00
bezejmenný tok 10172738 1-03-02-0680-0-00, 1-03-02-0700-0-00
bezejmenný tok 10172745 1-03-02-0680-0-00
bezejmenný tok 10172747 1-03-02-0680-0-00
bezejmenný tok 10172751 1-03-02-0680-0-00