Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Uhersko a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ředitel závodu: Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 415 746, 602 458 518, e-mail: michalovich@pla.cz

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 420

Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Loučná 10100037 1-03-02-0660-0-00, 1-03-02-0680-0-00, 1-03-02-0700-0-00
bezejmenný tok 10172749 1-03-02-0680-0-00

 

  •  Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10172762 1-03-02-0700-0-00
náhon Uhersko 10172744 1-03-02-0680-0-00
bezejmenný tok 10172738 1-03-02-0680-0-00, 1-03-02-0700-0-00
bezejmenný tok 10172745 1-03-02-0680-0-00
bezejmenný tok 10172747 1-03-02-0680-0-00
bezejmenný tok 10172751 1-03-02-0680-0-00