Hladinoměry - Velké Hydčice

Horažďovice (Otava)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě přes Otavu v Horažďovicích. Provozovatelem je město Horažďovice.

Sušice (Otava)

Hlásný profil kategorie A na toku Otava ve městě Sušice je ve správě ČHMÚ České Budějovice. Platnost SPA je od Sušic po Střelské Hoštice.

Velké Hydčice (Otava)

Hladinoměr obce Velké Hydčice je umístěn na mostní konstrukci přes řeku Otavu ve střední části obce. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obce Velké Hydčice povodňovým orgánům obce Malý Bor a města Horažďovice.