POVODŇOVÝ PLÁN obce Velké Hydčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 36337/2015-122; ze dne 13. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí
Č. j.:  MH/14437/2013 ; ze dne 10. 12. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2017
offline verze 30. 06. 2017
digitalizovaná verze 30. 06. 2017
databáze POVIS 30. 06. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i