Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Vlastimil Vinter (místopředseda PK) Velké Hydčice 27

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Ing. Josef Kotlaba Velké Hydčice 28 376 547 540

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa
osobní automobil (3 ks) členové PK  
lehký nákladní automobil (2 ks) STAZAP Velké Hydčice 84
nákladní automobil (3 ks) Hasit s.r.o.  
jeřáb T815 Hasit s.r.o.  
čelní nakladač Hasit s.r.o.  
UNC 750 František Šašek Velké Hydčice 80
buldozer DT 75 Pavel Roubal  
traktor s valníkem Pavel Roubal  
traktor Fastrak Pavel Roubal  
kalové čerpadlo benzínové (2 ks) JSDHO Velké Hydčice 27
stříkačka PS 12 JSDHO Velké Hydčice 27
DA Ford Transit 100D JSDHO Velké Hydčice 27
CAS 10 Iveco Magirus JSDHO Velké Hydčice 27
kalové čerpadlo ponorné benzínové JSDHO Velké Hydčice 27
plovoucí čerpadlo JSDHO Velké Hydčice 27

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Velké Hydčice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
Hasičská zbrojnice Místo nouzového ubytování Velké Hydčice 13 Vlastimil Vinter 20
Obecní úřad Místo nouzového ubytování Velké Hydčice 18 Jaroslav Portášik 10
Další místa a subjekty zajišťující náhradní ubytování a humanitární pomoc se nacházejí v Horažďovicích. Spojení na tyto subjekty je možné přes povodňovou komisi ORP Horažďovice. Jedná se o následující organizace: Červený kříž, Oblastní charita Horažďovice, ubytovna na ul. Strakonická, ubytovna SOU