Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Velké Hydčice 18, 341 01 Horažďovice
Tel.: 376 511 706
Fax:
376 511 706
E-mail: 
obec.hydcice@seznam.cz
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Tel.: 371 430 521
Fax: 371 430 529
E-mail: urad@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Jitka Vašková
Tel.: 371 430 545
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 330
Fax: 377 195 393
E-mail: marie.hanusova@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra