Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velké Hydčice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

Správce:
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5
Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
PS 8 - Otava, U Sv. Markéty 214, 386 11, Strakonice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Velké Hydčice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Otava
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-096, 1-08-01-101, 1-08-01-102, 1-08-01-103, 1-08-01-111
ID toku: 10100013

 

Vodní tok Černičský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-101, 1-08-01-096
ID toku: 10272931

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-096
ID toku: 10271302

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-102, 1-08-01-103
ID toku: 10266602

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-102
ID toku: 10250409

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-102
ID toku: 10240550

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-103
ID toku: 10268497