Srážkoměry - Velké Hydčice

Velké Hydčice

Srážkoměrná stanice obce Velké Hydčice se nachází v areálu Obecního úřadu Velké Hydčice.

Vlkonice

Srážkoměrná stanice se nachází na louce kombinované se zahradou bez dřevin s několika záhony za č. p. 10. Jedná se o volně přístupnou plochu bez oplocení i přes to, že se jedná o soukromý pozemek pozorovatele. Provozovatelem stanice je ČHMÚ České Budějovice.