Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Velké Hydčice 18, 341 01 Horažďovice
Tel.: 376 511 706
Fax: 376 511 706

E-mail: obec.hydcice@seznam.cz
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Tel.: 376 547 521
Fax:
376 547 529
E-mail: urad@muhorazdovice.cz
Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
Fax: 377 195 393
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.