Hladinoměry - Všemyslice

LG odtok VD Hněvkovice (Vltava)

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Týn nad Vltavou - železný most (Vltava)

Hladinoměr ve správě města je umístěn cca 4,5 km od intravilánu Všemyslic.

Všemyslice (Karlovka)

Hlásný profil Všemyslice se nachází na silnici II. třídy č. 138 v místní části Všeteč blízko č. p. 60. Jedná se o vodoměrnou stanici (UV sonda) a vodočetnou lať. Profil monitoruje hlídková služba obce.