Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Neznašov 9, 373 02 Neznašov
Tel.: 385 721 737, 723 591 039
E-mail: info@vsemyslice.eu
náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Tel: 385 772 200
Fax: 385 731 624
E-mail: meutyn@tnv.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111
Fax: 386 359 049
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.