POVODŇOVÝ PLÁN obce Všemyslice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 3208/2017-122; ze dne 18. 01. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000262/2017; ze dne 22. 05. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí
Č. j.: MÚT/13033/2017/OPŽ/Kč; ze dne 31. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 05. 2021
offline verze 15. 05. 2021
digitalizovaná verze 15. 05. 2021
databáze POVIS 15. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i