Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Všemyslice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Závod:
Horní Vltava, Litvínovická 709/5, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 683 103, e-mail: petr.hovorka@pvl.cz

Přímý výkon správy toku:
Litvínovická 142, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 203 628
Vít Hrabčák, tel.: 387 683 160, e-mail: vit.hrabcak@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Všemyslice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vltava
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081, 1-06-03-082, 1-07-05-001
ID toku: 10100001

 

Vodní tok Lužnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-001
ID toku: 10100007

 

Vodní tok Bohunický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10278465

 

Vodní tok LBP Bohunický p. z Přehájku
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10280124

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10264656

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081, 1-07-05-002
ID toku: 10266965

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10240246

  

Vodní tok LBP Palečkův p.m.k. u žel. dráhy
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-077
ID toku: 10247780

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10282998

 


Vodní tok
*
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10281970

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Ing. Mojmíra Hillermanová, tel.: 956 954 111, e-mail: ost54@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Všemyslice:
Pracoviště Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov


Příslušný správce VT na území místní části Bohunice:
Rajon 413 - Bohuslav Šesták, tel.: 956 954 242, mob.: 601 586 022, e-mail: bohuslav.sestak@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území místních částí Všemyslice, Všeteč, Slavětice a Neznašov:
Rajon 415 - Ing. Petr Novák, tel.: 956 954 243, mob.: 606 427 889, e-mail: petr.novak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Všemyslice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-004
ID toku: 10245265

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10256123

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10256123

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10256123

 

Vodní tok LP Vodního díla Orlík - z rybníka Vojtíšek v ř. km 197,350
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-003
ID toku: 10239841

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10262495

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10280567

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10262164

 

Vodní tok PP Lužnice - Sobní potok od silnice v ř. km 1,684
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-04-118
ID toku: 10267338

 

Vodní tok LBP Karlovka bez názvu
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10268309

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10261780

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10244737

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10250383

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10257438

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-003
ID toku: 10249880

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10249316

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10269780

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10243079

 

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-079/1
ID toku: 10256153

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10241846

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-081
ID toku: 10283360

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-004
ID toku: 10253083

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-05-002
ID toku: 10239704