Srážkoměry - Všemyslice

Paseky

Srážkoměr se nachází v otevřeném travnatém prostranství na západním okraji intravilánu.

Temelín

Srážkoměr se nachází na otevřeném travnatém prostranství na okraji intravilánu obce.