Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Nouzové zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon
Ing. Karel Tůma starosta  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Telefon
Radek Řeháček Velitel družstva - Všeteč  
Ondřej Sikora Velitel družstva - Všemyslice  
Michal Nedbal Velitel JSDHO Všemyslice  
Jiří Procházka Velitel družstva - Bohunice  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon

traktor s vlekem,

traktor s radlicí,

Avia s korbou

Obec Všemyslice Neznašov 9, 373 02 Neznašov Ing. Karel Tůma 723 591 039
kolový bagr Pavel Tomeš Neznašov 96, 373 02 Neznašov Pavel Tomeš 724 118 040
traktor Jan Mikšátko Bohunice 39, 375 01 Týn n. Vlt. Jan Mikšátko 776 005 729
traktor s radlicí Václav Vovesný Bohunice 79, 375 01 Týn n. Vlt. Václav Vovesný  

bagr

Tatra

Š + H Bohunice s.r.o. Temelín 3, 373 01 Temelín Jan Hrdlička 602 470 211

přenosné motorové stříkačky,

kalové čerpadlo,

elektrická centrála,

plovoucí čerpadla

SDH obce Neznašov 9, 373 02 Neznašov Ing. Karel Tůma 723 591 039

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Všemyslice

Místo Adresa Kontaktní osoba Kapacita
Budova hasič. zbrojnice Všemyslice (vedle č.p. 15), 375 01 Týn n. Vlt. Vladimír Našinec 10
Budova školy Neznašov 29, 373 02 Neznašov Mgr. Jaroslav Tůma 30
Budova školy Všeteč 26, 373 01 Týn n. Vlt. František Bárta 15
Budova školky Neznašov 11, 373 02 Neznašov Dita Kostohryzová 30
Kulturní dům Neznašov 9, 373 02 Neznašov Ing. Marie Švehlová 50

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou na území obce Všemyslice

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Forma zásobování
ORP Týn n. Vlt. nám. Míru 2, 375 01 Týn n. Vlt. Ing. Lubomír Pavlíček 725 032 579 cisterny
ČEVAK a. s. - prac. Dolní Bukovsko Severní 8, 370 10 Č. Budějovice František Papáček 602 184 239 cisterny
Vltavotýnská teplárenská a. s. Budějovická 82, 375 01 Týn n. Vlt. Jiří Bergler 777 745 557 cisterny
Potraviny U Hospůdky Neznašov 15, 373 02 Neznašov -- -- balená voda
Obchodní střediska Týn n. Vlt. Týn n. Vlt. -- -- balená voda

Nouzové zásobování potravinami na území obce Všemyslice

Subjekt Adresa
Potraviny U Hospůdky Neznašov 15, 373 02 Neznašov
Lidl Průmyslová 570, 375 01 Týn n. Vlt. Malá Strana