Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Neznašov 9, 373 02 Neznašov
Tel.: 385 721 737
E-mail: info@vsemyslice.eu
náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Tel: 385 772 200 (spojovatelka)
Fax: 385 731 624
E-mail: posta@tnv.cz

Vodoprávní úřad - Mgr. Jana Kučerová
Tel: 385 772 275
E-mail: jana.kucerova@tnv.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 728
E-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra