Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Více viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001940.00194
starting _require0.038280.04022
end _require0.000140.04036
starting _initRouter2.0E-50.04038
finishing _initRouter0.092750.13313
starting init0.011040.14417
finishing init0.070910.21508
starting postDispatch0.066080.28115
finishing postDispatch0.573170.85432
finish3.0E-50.85435