Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Více viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001910.00191
starting _require0.036040.03795
end _require0.000140.03809
starting _initRouter2.0E-50.03811
finishing _initRouter0.135550.17366
starting init0.010390.18406
finishing init0.128490.31255
starting postDispatch0.060930.37347
finishing postDispatch0.638431.0119
finish3.0E-51.01192