Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil
Mgr. Roman Hoza Starosta
Daniela Kainerová Referent ORMŽP MěÚ Hulín
JUDr. Hana Hrabalová Tajemník MěÚ Hulín

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil
Zdeněk Váňa Vedoucí OSMM MěÚ Hulín
Ing. Roman Dutkevič Vedoucí  ORMŽP MěÚ Hulín
Antonín Huťka Ředitel Kombyt servis, s.r.o.
Jaroslav Zábranský Velitel SDH Hulín
Policie ČR obvodního oddělení

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Traktor Z 6341, AVIA KONTEJNER, Malotraktor KUBOTA B 3030, Nakladač UNC 750A, A - 31 + plošina MP 13, DA Ford Transit, MULTIKAR M 25 (2x), MULTIKAR 27 – cisterna, Vlek BSS 53  5 t(2x), Dvoukolka 1,5 t, Rozmetadlo syp. Hmot, Motorová pila (3x) Kombyt Servis Kostelní 344 (sídlo firmy) Antonín Huťka - ředitel
CAS 20, PPS 12 (2x), A 31, kalová čerpadla (2x), plovoucí čerpadla (2x), motorové pily (2x)  SDH Hulín Kostelní 988 (stanice SDH) Zábranský Jaroslav - velitel
A 31, PPS 12 SDH Záhlinice Záhlinice 19 (stanice SDH) Frgal Jakub - velitel
A 31 SDH Pravčice Pravčice 208 (stanice SDH) Otýpka Luděk - velitel 
CAS 25, PPS 12 SDH Břest Břest 318 (stanice SDH) Látal Josef - velitel 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Hulín

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sál MKC Třebízského 194 L. Pecháček 100 100
Budova staré školy Dr. Stojana 375 Z. Váňa 600 600
Ubytovna SAH A. Dvořáka 1214 A. Huťka 42 42
Ubytovna MKC Třebízského 195 L. Pecháček 10 10
Tělocvična ZŠ - pavilon Nábřeží 938 H. Fuksová 20 20
Tělocvična ZŠ - velká Nábřeží 938 H. Fuksová 100 100
Tělocvična Sokolovna Javorová 439 Z. Váňa 150 150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, Kroměříž Ladislav Lejsal 573 517 111