Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány dle povodňových plánů. A to zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností před povodí, v průběhu a po povodni.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Tel.: 573 502 711
Fax: 573 350 188
E-mail: mesto@hulin.cz
Velké náměstí 115, 769 01 Kroměříž
Tel.: 573 321 111
Fax
573 331 481
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz

Vedoucí odboru - RNDr. Božena Ševčíková
Tel: 573 321 326
E-mail: bozena.sevcikova@mesto-kromeriz.cz


Vedoucí oddělení - Ing. Petr Vodák
Tel: 573 321 334
E-mail: petr.vodak@mesto-kromeriz.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz