Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kroměříž.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Hulín.

Osoby na území města Hulín budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Větší území města Hulín by se v případě stoleté povodně (dle zátopového území Rusavy) ocitlo pod vodou. Doprava je v takovém případě omezena anebo přímo zněmožněna na silnicích č. I/55, č. I/47 a č. II/432. »


Vzhledem k možnému zaplavení skoro všech komunikací na území města Hulín, je nezbytné řešit chod dopravy operativně, dle dané situace. Objízdné trasy budou stanoveny operativně dle pokynů předsedy povodňové komise nebo Policie ČR.
Dopravní omezení na území města Hulín
Objízdné trasy na území města Hulín

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.