Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hulín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Tel.: 577 102 893
Ing. Jaroslav Foukal, provozzlinpmo.cz, 577 102 893
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky na území města Hulín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-121, 4-12-02-139
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Mojena
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-150, 4-12-02-152
ID toku: 10205863

 

Vodní tok Rusava
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-132, 4-12-02-134, 4-12-02-138, 4-12-02-139
ID toku: 10100163

 

Vodní tok Němčický p. 
Číslo hydrologického pořadí: 10206784
ID toku: 4-12-02-135, 4-12-02-136

 

Vodní tok Stonač
Číslo hydrologického pořadí: 10194924
ID toku: 4-12-02-137, 4-12-02-135

 

Vodní tok Kostelecký
Číslo hydrologického pořadí: 10192716
ID toku: 4-12-02-131

 

Vodní tok Žabínek
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-133
ID toku: 10195396

 

Vodní tok Kurovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-151
ID toku: 10206739

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106,501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Ing. Pavel Pernica, Tel.: 956 957 111, E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz

Rajon - Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 612 - sídlo správy toků Vsetín
Ing. Mário Vaniak, Tel: 956 957 212, 724 501 134, E-mail: mario.vaniak@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Hulín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).


Vodní tok
Rusava
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-132, 4-12-02-134, 4-12-02-138, 4-12-02-139
ID toku: 10100163