Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Tel.: 573 502 711
Fax: 573 350 188
E-mail: mesto@hulin.cz
Velké náměstí 115, 769 01 Kroměříž
Tel.: 573 321 111
Fax: 573 331 481
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz
Třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90
Tel.: 577 043 100
E-mail:
jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.