Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Roman Hanák 724 171 338
Blanka Hajdajová 518 626 221

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Michal Žůrek
Petr Netopil
Pavel Daněček

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
DA Renault JL SDH Ježov Ježov 75 737 781 168
Vybavení dle předpisů ZVHS Hodonín Tř. Bří Čapků 3, Hodonín 950 621 120
NA Liaz 2 ks,
Nakladač-manipulátor New Holland - LM1,
Fekální vůz 8 m3
ZERA Ratíškovice, a. s. Za Mlýnem 1264, Ratíškovice  605 202 735
DA 12-L1MS "Č",
Přenosné čerpadlo PS 12,
CAS 15/2000/120-S2Z PČ,
CAS 32/6000/600-S3Z PČ,
2x ponorná kalová čerpadla,
Plovoucí čerpadlo PH MAMUT,
Motorové kalové čerpadlo HERON,
Motorová pila MS 362 STIHL,
Vysavač na vodu NILFISK MAXXI II
SDH Žeravice SDH Žeravice, č. p. 38, Žeravice 778 543 047

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, nouzového ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ježov

Místo Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Autokempink Ježov p. Šrůtková 78 --
ZŠ Ježov PhDr. Mgr. BcA . Jaroslav Žák 250 --
MŠ Ježov Mgr. Kristová Jana 50 --

 

Zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou a potravinami bude na území obce řešeno operativně a bude koordinováno povodňovou komisí.