Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ježov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravské náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
VHP Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil 
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní tok Žeravický potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,790
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0860-0-00
ID toku: 10195897

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Vedoucí OŘ: Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 915 111

E-mail: or942@lesycr.cz

Správce VT na území obce:
Ing. Dalibor Jašek
Tel.: 956 952 221, 606 098 089
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také jeden další vodní tok na území obce Ježov, který svou délkou nesplňuje výše uvedené kritérium. 

Vodní tok Hruškovice Skalecký potok
Správcovství ř. km 0,000 - 24,640 0,000 - 7,258
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0850-0-00, 4-17-01-0830-0-00 4-17-01-0840-0-00
ID toku: 10197281 10206387