Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C jsou automaticky vygenerovány systémem. Ve výčtu evidenčních listů hlásných profilů níže jsou pouze ty evidenční listy hlásných profilů, které se vyskytují na území obce a které jsou relevantním zdrojem informací v případě probíhající/hrozící povodně.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Osvětimany nad přehradou (Hruškovice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Osvětimany pod přehradou (Klimentský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Ježov (Hruškovice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice)