Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ježov 22, 696 48 Ježov
Tel.: 518 626 221
E-mail: objezov@jezov.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel.: 518 697 411
E-mail: urad@mukyjov.cz

Odbor životního prostředí a územního plánování
Masarykovo náměstí 1/38
Vedoucí odboru: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Tel.: 778 403 460

E-mail: k.holusova@mukyjov.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Roman Kavka

Tel.: 518 697 558, 606 733 562
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz 


Oddělení vodního a lesního hospodářství
Referent - Ing. Michal Boušek
Tel.: 541 652 215
E-mail: bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra