Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Křídlůvky

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Křídlůvky na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Křídlůvky odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Křídlůvky na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Křídlůvkách dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

 __________________________________

Předseda povodňové komise obce Křídlůvky