Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Vladimír Vorel 326 393 751
326 393 234
Vladimír Pokorný 602 333 033

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Vladimír Čupík --
Jarmila Čapková --

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Telefon
Obec Kropáčova Vrutice traktor ZETOR
mikrobus FORD TRANZIT
valník
Střížovice 30,
294 79  Kropáčova Vrutice - Střížovice
326 393 751, 732 269 492
SDH Kropáčova Vrutice zásahový vůz LADA NIVA
přívěsný vozík
Kropáčova Vrutice 69,294 79 Kropáčova Vrutice velitel: Jaroslav Šimek - 732 269 492
Tomáš Vorel nákl. auto LIAZ

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kropáčova Vrutice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad / zasedací místnost OÚ Shromáždění / ubytování Střížovice 30, 294 79 Kropáčova Vrutice - Střížovice Vladimír Vorel 601 339 510
326 393 751
326 393 234
25 0
DPS Krpy Ubytování Krpy 85, 294 79 Kropáčova Vrutice - Krpy Vladimír Vorel
Vladimír Pokorný
601 339 510
602 333 033
40 0
Krpy dům č. p. 75 Ubytování Krpy 75, 294 79 Kropáčova Vrutice - Krpy Vladimír Vorel
Vladimír Pokorný
601 339 510
602 333 033
50 0
obřadní síň Kropáčova Vrutice Ubytování Kropáčova Vrutice 34, 294 79 Kropáčova Vrutice Vladimír Vorel
Vladimír Pokorný
601 339 510
602 333 033
10 0

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Můjobchod - Potraviny Krpy Krpy 95,
294 79 Kropáčova Vrutice - Krpy
Miroslav Mucha 281 083 083
Jist - Potraviny Kropáčova Vrutice 29,
294 79 Kropáčova Vrutice
Jiří Střeleček 326 393 238, 602 331 253

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Mladá Boleslav Čechova 1151,
293 01 Mladá Boleslav
dispečink 326 721 507
326 376 130