POVODŇOVÝ PLÁN obce Kropáčova Vrutice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2019/050566; ze dne 18. 11. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: 89672/2019/VH/zuno; ze dne 06. 12. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 08. 2019
offline verze 14. 08. 2019
digitalizovaná verze 14. 08. 2019
databáze POVIS 14. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i