Analýza časových možností

K urychlení odtoku vody z území došlo napřímením toků spolu se záměrným odvodněním krajiny. Při povodních se tak zkracuje doba postupových dob povodňových vln. V horním povodí Moravy dochází k orografickému zesílení srážek a při určitých synoptických situacích tak může k záplavám dojít velmi rychle.

Pro řeku Moravu jsou na území obce Leština stanoveny orientační postupové doby. Doba postupu se předpokládá na 10 – 18 hodin a rychlost postupu 2,772 – 4,990 km/h»

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, s. p.

Orientační postupové doby povodňových průtoků