Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40 - 60 60 -70 20 - 40 40 - 50

V obci Lužice se nenachází srážkoměr, nejbližší najdeme v jihozápadní části města Šternberk, který má ve správě Český hydrometeorologický ústav.

Aktuální úhrn srážek lze sledovat na webových stránkách digitálního povodňového plánu obce Lužice (www.edpp.cz/srazkomery/luzice nebo na stránkách ČHMÚ.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php).