Vzor vyhlášení SPA

Povodňová komise města Město Touškov

 

Vyhlášení druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Město Touškov na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Podle hlášení Povodňové komise města Město Touškov dne______._____._______ v _____:_____ hod bylo na vodním toku ________________ v profilu _____________v _____:______ hod dosaženo hodnot výšky hladiny _______ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stavu pohotovosti / III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení.

Povodňová komise města Město Touškov vyhlašuje druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Město Touškov na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Ve Městě Touškov dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

_________________________________

Předseda povodňové komise města Město Touškov