Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Objekty na vodním toku
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Náhradní zdroj pitné vody
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Objekty na vodním toku

 • Ohnišťanský potok (rozšíření severně od obce)

Vlastník: Povodí Labe, s. p.

Provozovatel: Povodí Labe, s. p. - 493 533 968

 

 • Ohnišťanský potok (rozšíření v obci)

Vlastník: Obec Ohnišťany

Provozovatel: Obec Ohnišťany 495 496 521

 

 •  Vodní nádrž

Vlastník: Obec Ohnišťany

Provozovatel: Obec Ohnišťany 495 496 521

 • Vodní nádrže v časti obce Ohnišťany - Podlesí

Vlastník: Konstantyn Tonkoshkur

Provozovatel: Ing. Snášel

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3 a 3.5.4.)

Jméno a příjmení Adresa
Jan Bucek Ohnišťany 152
Ing. Eva Jiříčková Ohnišťany 57
Ing. Zdeněk Chalupa Ohnišťany 121

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa
CAS 25 RTHP
plovoucí čerpadlo Honda 1000
Kalové čerpadlo Progress 1000
PS 12
Pytle na písek, plnička
Elektrocentrála Heron 6,5kw 3f
David Snopko
Petr Novotný (strojník SDH)
Požární zbrojnice
Traktor, valník  Milan Purma  
Traktor, valník  Zdeněk Chalupa  
Traktor, valník  Tomáš Čáp  
 Traktor, valník  Petr Šoltys  
Traktor, valník  Ignác Šimurda    721 869 998

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ohnišťany

Místo Adresa Kontaktní osoba Počet osob
Obecní hostinec  Ohnišťany 137 Pavel Syřiště 25

 

Náhradní zdroj pitné vody

Náhradní zdroj pitné a užitkové vody:
 • dovoz balené vody od běžných dodavatelů,
 • dovoz cisteren prostřednictvím: Královehradecká provozní a.s.,pobočka Nový Bydžov