Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ohnišťany 91, 503 54 Ohnišťany
Tel.: +420 495 496 521
E-mail: obec.ohnistany@seznam.cz

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Tel.: 495 703 911, 778 428 808
E-mail: vizkova@novybydzov.cz, kunst@novybydzov.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.:
495 817 194
E-mail:
zstorek@kr-kralovehradecky.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra