POVODŇOVÝ PLÁN obce Ohnišťany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/23200; ze dne 21. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Bydžov - Oddělení krizového řízení
Č. j.: R/14499/2014/Kun/1882/2014 ; ze dne 08. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 10. 2014
offline verze 10. 10. 2014
digitalizovaná verze 10. 10. 2014
databáze POVIS 10. 10. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i