Správci vodních toků

  • vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe s. p.

Správce:

Povodí Labe, s. p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

Jičín, Jarošovská 103, 506 47 Jičín
Vodní tok Javorka
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-044/045/046/048
ID toku: 10100105

 

Vodní tok Králický p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-050
ID toku: 10177119

 

Vodní tok Ohnišťanský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-045/046
ID toku: 10185529

 

Vodní tok Mlýnská Javorka
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-023/044
ID toku: 10104239

 

Vodní tok Jalová strouha
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-045
ID toku: 10177071

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-045
ID toku: 10177073

 

  • vybrané vodní toky ve správě vlastníků HOZ
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-048
ID toku: 10177087

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-050
ID toku: 10177122