Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nový Bydžov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Ohnišťany.

Osoby na území obce Ohnišťany budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních je ohrožen most směr Staré Smrkovice. V případě potřeby stanoví předseda povodňové komise objízdnou trasu. »

Dopravní omezení na území obce Ohnišťany

Umístění Popis
severozápadně od intravilánu obce zaplavení a ohrožení mostu směrem na Staré Smrkovice od Ohnišťan

 

Objízdná trasa na území obce Ohnišťany

Popis
V případě povodní může být ohrožena místní komunikace směrem na Staré Smrkovice, OT směrem na jih po místních komunikacích.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.