Zabezpečení dalších záchranných prací ve veřejném zájmu

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen:

  • umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce
  • přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi
  • řídit se příkazy povodňových orgánů

V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci. Starosta může požádat kohokoli, aby poskytl prostředky nebo se sám zúčastnil záchranných prací.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001530.00153
starting _require0.04750.04903
end _require0.000330.04937
starting _initRouter5.0E-50.04941
finishing _initRouter0.162830.21225
starting init0.01020.22244
finishing init0.121210.34365
starting postDispatch0.069750.41339
finishing postDispatch0.647881.06127
finish3.0E-51.0613