Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky obce, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné  záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Uherské Hradiště.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody nebo cisteren, případně prostřednictvím Vodárenská společnost Slovácké vodárny a kanalizace a. s., adresou Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště.
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001580.00158
starting _require0.041860.04344
end _require0.000120.04357
starting _initRouter2.0E-50.04359
finishing _initRouter0.08080.12439
starting init0.008990.13338
finishing init0.067190.20057
starting postDispatch0.061920.2625
finishing postDispatch0.548360.81085
finish2.0E-50.81088