Vzor odvolání SPA

Povodňová komise ORP Králíky

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu ORP Králíky na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise ORP Králíky odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území ORP Králíky na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Králíkách dne_____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise ORP Králíky