Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Pardubického kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území SO ORP Králíky využít jak technické prostředky města Králíky, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů. Další technické prostředky jsou uvedeny v povodňových plánech jednotlivých obcí SO ORP Králíky.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci ORP, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise Pardubického kraje.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody nebo cisteren prostřednictvím firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Novák, 465 642 019..

Náhradní zdroj potravin je zajišťován dle plánů jednotlivých obcí.
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace