Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce v obci Adresa Mobil
Viktor Podmanický starosta

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkci v obci Adresa Mobil
Olga Čepelíková starostka sboru SDH
Radek Valášek strojník, řidič
Jiří Votrubec zaměstnanec obecního úřadu

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon
Liaz CAS Obec Pertoltice Viktor Podmanický Dolní Pertoltice e. č. 14
Avia 31N Obec Pertoltice Viktor Podmanický Dolní Pertoltice e. č. 14

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pertoltice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
Kulturní sál Dolní Pertoltice 64 Viktor Podmanický 100
Hasičská zbrojnice Dolní Pertoltice e. č. 14 Viktor Podmanický 30

 

Nouzové zásobování potravinami

Místo nouzového zásobování potravinami na území obce Habartice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny - Večerka Dolní Pertoltice 64 Mang Cuong