Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce v obci Adresa Mobil
Viktor Podmanický starosta

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkci v obci Adresa Mobil
Olga Čepelíková starostka sboru SDH
Radek Valášek strojník, řidič
Jiří Votrubec zaměstnanec obecního úřadu

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon
Liaz CAS, Avia 31N Obec Pertoltice Viktor Podmanický Dolní Pertoltice e. č. 14

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pertoltice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací/stravovací kapacita
Kulturní sál Dolní Pertoltice 64 Viktor Podmanický 100/100
Hasičská zbrojnice Dolní Pertoltice e. č. 14 Viktor Podmanický 30/0

 

Zásobování

Místo nouzového zásobování potravinami na území obce Pertoltice

Místo Adresa Kontaktní osoba
Potraviny - Večerka Dolní Pertoltice 64 Mang Cuong

 Místo nouzového zásobování pitnou vodou na území obce Pertoltice

Subjekt Adresa Telefon
Frýdlantská vodárenská spol. a.s. Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  482 312 122