Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice
Tel.: 724 162 170
E-mail: ou_pertoltice@volny.cz
T. G. Masaryka 37, 464 13, Frýdlant
Tel: 488 886 111
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz

Ing. Hana Kunclová
oddělení životního prostředí 
Tel.: 488 886 904
E-mail: 
hana.kunclova@mu-frydlant.cz
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: 485 226 111
E-mail: info@kraj-lbc.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra