Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pertoltice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: 495 088 111
Ředitel závodu: Ing. Bohumil Pleskač, tel. 483 366 300
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Pertoltice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bulovský potok 10185654 2-04-10-026/3
Kočičí potok 10100627 2-04-10-032
Pertoltický potok 10185206 2-04-10-027
Panenský potok 10185209 2-04-10-027
Z rybníčku 10185297 2-04-10-032
* Bezejmenný tok (pravostranný přítok Peroltického potoka) 14000588 2-04-10-027

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08
Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Ondřej Černohouz, tel. 725 627 764, email: Ondrej.Cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Pertoltice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
* Bezejmenný tok (pravostranný přítok Smědé) 10142103 2-04-10-029
Račí potok 10185304 2-04-10-032