Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frýdlant.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Pertoltice.

Osoby na území obce Pertoltice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Obcí prochází silnice č. 13 z Frýdlantu do Polska. V případě zneprůjezdnění mostů přes Pertoltický potok v obci bude třeba objet toto místo z Frýdlantu směr Liberec, Zittau do Polska. Pro obsluhu částí obce je možné využít místní komunikace a polní cesty, kterých je v místě dostatek. »
Dopravní omezení na území obce Pertoltice
Objízdné trasy na území obce Pertoltice

Dopravní omezení »objízdné trasy » v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.