Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na správním území obce Písečná se nachází několik drobných vodních děl (rybníků). Z hlediska povodňového ohrožení a potenciálního vzniku zvláštní povodně se jako nejvýznamnější jeví vodní nádrže u č. p. 28, dále nádrž nad vodním mlýnem, soustava drobných nádrží na levostranném přítoku Potočnice v jižní části intravilánu obce a vodní dílo Šušek na jižní hranici katastrálního území obce Písečná.

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.