Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území městské části Praha-Libuš je při povodni ohrožováno zhruba 27 objektů, které trvale obývá zhruba 87 osob, z toho 18 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

  • 5 objektů (které trvale obývá 31 osob z toho 5 osob je starších 70 let) leží v záplavovém území Písnického potoka a jeho přítoků
  • 12 objektů (které trvale obývá 27 osob z toho 9 osob je starších 70 let) leží bezprostředně u záplavového území Písnického potoka případně je k objektům zhoršena přístupnost při povodni
  • 10 objektů (které trvale obývá 29 osob z toho 4 osoby jsou starší 70 let) leži v ulici Ke Kašně v jejíž blízkosti při srážkách nedochází k dostatečnému odtoku vody a tím pádem k zaplavování objektů
Ohrožené objekty na území městské části Praha-Libuš - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městské části se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území městské části Praha-Libuš
Kontaminovaná místa na území městské části Praha-Libuš

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městské části. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městské části jejich vlastníci.

Povodňový orgán městské části potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městské části Praha-Libuš.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městské části Praha-Libuš.