Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městské části zřizuje rada městské části k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 711 380,  244 471 884
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz
Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
Tel: 241763172

E-mail: podatelna@p12.mepnet.cz
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01
Tel.: 236 001 111
Fax: 236 007 102
E-mail: posta@cityofprague.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.