Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Odbor kancelář starosty
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 711 380
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz
 
Odbor životního prostředí a dopravy
K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, 142 00
Tel.: 244 021 425, 244 021 427
E-mail: rusinakova@praha-libus.cz
Odbor životního prostředí
 
Adresa podatelny:

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
Adresa pracoviště:
Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk
 
Tel: 261 710 447, 737 373 010
E-mail: tatai.ivan@praha12.cz
 
Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Tel: 261 710 375
E-mail: klapal.cenek@praha12.cz
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Tel.: 236 004 245
E-mail: stepan.kyjovsky@praha.eu
 
Oddělení vodního hospodářství
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Tel.: 236 004 428
E-mail: pavel.pospisil@praha.eu

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra